Młodzieżowa Grupa Profilaktyczna


profilaktyka

Młodzieżowa Grupa Profilaktyczna, istniejąca przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ryglicach, rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2005 roku. Należą do niej chętni uczniowie gimnazjum, pragnący aktywnie spędzać swój wolny czas, podejmować działania profilaktyczne na rzecz całej społeczności szkolnej i lokalnej.

Jest to pozalekcyjna forma pracy z młodzieżą. Opiekunem grupy jest mgr Andżelika Krawczyk -  pedagog szkolny.

Diagnoza potrzeb i oczekiwań młodzieży gimnazjalnej, a także jej rodziców i nauczycieli, oparta na badaniach ankietowych, wywiadach i obserwacji pokazała, że wielce pożądane jest opracowanie działań mających na celu koordynację pracy profilaktycznej z młodzieżą oraz wyłonienie spośród uczniów liderów, reprezentujących wartościowe postawy. Działania grupy mają na celu promowanie wśród młodzieży szkolnej zdrowego stylu życia, poprzez rozbudzanie jej aktywności i kreatywności, kształtowanie postaw i zachowań pozytywnych, pożądanych we współczesnym świecie. Tym nadrzędnym celom podporządkowujemy różnorodne działania. Jednym z najważniejszych kierunków działań grupy jest proponowanie młodzieży alternatywnego, konstruktywnego sposobu na życie, organizowanie akcji i różnych przedsięwzięć profilaktycznych, włączanie się w ogólnopolskie kampanie o charakterze profilaktycznym.

Na każdy rok szkolny opracowywany jest harmonogram działań Młodzieżowej Grupy Profilaktycznej, uwzględniający najważniejsze zadania do realizacji.

 

Zapraszamy uczniów:

- kreatywnych,
- aktywnych,
- pragnących ciekawie spędzić czas,
- wrażliwych na drugiego człowieka,
- chcących rozwijać swoje umiejętności społeczne

- a jednocześnie zainteresowanych podejmowaniem działań profilaktycznych w środowisku szkolnym
do udziału w Młodzieżowej Grupie Profilaktycznej.

Zainteresowani uczniowie mogą zgłaszać się do opiekuna grupy - pedagoga szkolnego p. Andżeliki KrawczykNasze akcje

Nikotynie mówimy NIE!

Europejski Kodeks Walki z Rakiem - otrzymaliśmy certyfikat!

Palenie jest słabe! - obejrzyj film, który zajął II miejsce w ogólnopolskim konkursie --> tutaj

 


Sonda

Jak oceniasz swoje wyniki w nauce w kończącym się roku szkolnym?
 

BIP

Reklama
Reklama

Statystyki

Odsłon : 280807

Losowy obraz

Banery

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama